Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap

Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) is er voor alle geografen, docenten aardrijkskunde en voor diegenen die zich met het vakgebied geografie (aardrijkskunde) verbonden voelen. De vereniging is opgericht in 1873 en telt nu ongeveer 3000 leden. Het KNAG vormt het belangrijkste netwerk voor geografen en geografie in Nederland.

Probleem

Het KNAG organiseert jaarlijks de onderwijsdag. Deze dag wordt door zo'n 1000 bezoekers bijgewoond. Aanmeldingen werden tot en met 2018 via de post, e-mail en telefoon gedaan, wat een enorme belasting voor het secretariaat was. Iedere aanmelding werd handmatig in het systeem gezet.

Oplossing

Vanaf 2019 maakt het KNAG gebruik van de standaard evenementen tool in RFX Cloud. Met deze tool genereer je onder andere een webpagina, waarmee deelnemers zich kunnen inschrijven. De tool houdt tevens bij, wie er deelnemen, aan welke workshops, etc. Ook de zaalindeling van workshops wordt bijgehouden en er kan geschoven worden, wanneer de inschrijving voor de ene workshop harder loopt, dan de andere. 

Conclusie

Met de standaard evenementen tool van RFX Cloud, betalen deelnemers direct met iDeal en regelen deelnemers zelf hun inschrijving. Dit brengt een enorme lastenverlichting met zich mee voor secretariaat en administratie.