De Groene Koepel

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor een duurzame ontwikkeling van groene verblijfsrecreatie in Nederland en vlak over de grenzen. Met de focus op natuurbeleving, duurzaamheid, cultuurhistorie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) werken we aan een aantrekkelijke, toekomstbestendige verblijfsrecreatie, waarbij mensen los kunnen komen van de hectiek van alledag. Alle Natuurkampeerterreinen zijn opgenomen in Het Groene Boekje, de groenste campinggids van Nederland. Jaarlijks wordt Het Groene Boekje door +/- 58.000 kampeerders gekocht. Een deel daarvan betaalt het boekje via automatische incasso, maar een belangrijke gedeelte betaalde het boekje met een thuis gestuurde acceptgiro.

Probleem

Ieder jaar, wanneer het nieuwe Groene Boekje weer beschikbaar was, verstuurde de Groene Koepel zo'n 20.000 acceptgiro's. In overleg met Renflex is onderzocht of dit proces efficiënter kon worden ingericht. De wens is tweeledig. Enerzijds vanwege de enorme hoeveelheid papier die ieder jaar gebruikt wordt en anderzijds ten behoeve van de verbetering van het betalingsgedrag.

Oplossing

In December 2018 hebben kampeerders waarvan het e-mail adres bekend was, een betaalverzoek per e-mail ontvangen, voor de betaling van het Groene Boekje. De kampeerders zonder e-mail adres ontvingen nog de oude vertrouwde papieren factuur. De Groene Koepel constateert een aanzienlijke verbetering van het betalingsgedrag en is blij met het terugbrengen van het papierverbruik.

Conclusie

De acceptgiro, welke jaarlijks aan het einde van het jaar werd verstuurd, werd eind 2018 vervangen door een betaalverzoek, dat werd verstuurd via e-mail. Het gevolg hiervan, is dat het betalingsgedrag aanzienlijk werd verbeterd en de belasting van de administratieve organisatie sterk werd verminderd.